EINDE VERKOOPACTIVITEITEN

De Douche Shop stopt per 1 januari 2022 met haar verkoopactiviteiten.

Het is dus helaas niet meer mogelijk om nieuwe producten te ons te bestellen.

Als u echter in de afgelopen 6 maanden producten bij ons heeft gekocht, dan vallen deze producten nog onder de garantietermijn van 6 maanden, zoals vermeld in onze voorwaarden.

Indien u denkt hierop nog aanspraak te kunnen maken, dan kunt in voorkomend geval een E-mail sturen aan webshop@douche-shop.nl.

Wij zullen dan u dan berichten hoe wij dit verder met u kunnen afhandelen.

Bovenstaande informatie zullen wij publiceren tot 1 juli 2022.

DE DOUCHE SHOP