logo-douche-shop-01

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Douche Shop besteed veel zorg aan uw bestelling en aan de uitlevering er van.

Om onduidelijkheid te vermijden zijn onderstaand de voorwaarden van bestelling en levering nader omschreven.

Levertijd van uw bestelling
De levertijd is standaard 3 dagen na ontvangst van uw bestelling en de betaling hiervan. Indien onderdelen uit het buitenland dienen te worden geïmporteerd dan kan de levertijd maximaal 30 dagen zijn. Het kan dus zijn dat de levertijd per product verschilt . Als dit het geval is dan dient u rekening te houden met de langste levertijd.

Verzendkosten
De verzendkosten staan vermeld op de bestelling. Wanneer het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,00 en vooraf betaald wordt, dan worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Betalen van uw bestelling
Uw bestelling dient 3 werkdagen voor levering betaald te zijn. U heeft de keuze uit de volgende betaalwijzen:

  • Vooraf overmaken per bank op de rekening NL15INGB0004579411 t.n.v. Wijnberg Webshops onder vermelding van het bestelnummer.
  • Via iDEAL (internetbankieren).
  • Via PayPal met uw creditcard.

Inplannen van uw bestelling
De bestelling wordt geleverd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur. Wanneer u onverhoopt  de afspraak wilt verplaatsen dan kunt u dit 48 uur voor de levering aangeven. Als u op de afgesproken dag niet aanwezig bent, zal de bestelling na overleg opnieuw worden aangeboden.
     
Levering van uw bestelling
Uw bestelling wordt geleverd tot voor de eerste drempel van het gebouw waar u woont, de bestelling dient u zelf in uw woning te verplaatsen en te monteren in de douchecabine of elders.

Service na levering
Bij levering dient u alle artikelen te controleren op schade en volledigheid. Wanneer  de levering incompleet is of als er schade is, dient u dit binnen 48 uur na levering via een e-mail of telefonisch te melden. Ons e-mailadres is webshop@douche-shop.nl  ons telefoonnummer  is 06-53752834. U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een reactie op uw service aanvraag.

Ruilen, retourneren en garantie
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als  u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in goede orde hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u besluit de overeenkomst  te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar:

Douche Shop
State 11
3902 CP Veenendaal

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

Ruilen en service nalevering
Bij levering dient u alle artikelen direct te controleren op schade en volledigheid. Is er sprake van beschadiging of incompleetheid dan verzoeken wij u dit aan ons te melden met een e-mailbericht of telefoonbericht. We verzoeken u beschadigde artikelen  zo spoedig mogelijk, binnen 48 uur na  ontvangst, te ruilen. Hierbij geldt dat u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Douche Shop retourneert. Voor het opnieuw toezenden van de gewenste artikelen worden verzendkosten in rekening gebracht.

Garantie
Op onze producten is de wettelijke garantietermijn van zes maanden  van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Douche Shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Gaat het product na zes maanden of langer kapot? Dan moet de koper de reparatie zelf betalen en heeft hij geen recht op een gratis reparatie of nieuw product. Een door Douche Shop verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Douche Shop kan doen gelden.

Aansprakelijkheid
Wij hebben alle producten van Douche Shop uitvoerig getest.  Indien u zich aan de meegeleverde gebruiksaanwijzing houdt kan er niets fout gaan. Douche Shop is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan door het gebruik van de geleverde artikelen.
  
Prijzen
De prijzen in onze webshop zijn geldig tot eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Met het voortschrijden van de techniek kunnen kleine verbeteringen worden aangebracht. De afbeeldingen in de website zijn daarom niet bindend.

Deze leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing binnen Nederland.